Ile to kosztuje?

Każdy projekt jest indywidualny i koszty zależą od wielu czynników. Naszym celem jest, dbanie żeby Twoja inwestycja wykazywała rentowność przy odpowiednim ROI (stosunek zysku do kosztów). Na każdym etapie realizacji kampanii masz wgląd do bieżących, szczegółowych raportów.

Całość kosztów = budżet na reklamę + koszty do jej obsługi (wdrożenie i prowadzenie)

Etap 1 – Koszty wdrożeniowe 

Zaplanowanie oraz wdrożenie od podstaw systemu reklam Google Ads = ok 80-200 zł netto za 1h.

Wysokość zależy od złożoności prac.

Do tych działań możemy zaliczyć:

  • estymacja dla konkretnych kategorii produktowych
  • podpięcie tagów Google Analytics
  • profil Google Moja Firma
  • utworzenie i synchronizacja z narzędziem Google Merchant Center
  • konta Google Ads np. wg. struktury witryny e-commerce i wcześniejszych estymacji

Planowanie i wdrożenie

Etap 2 – Prowadzenie i optymalizacja 

Przy średnich wielkościach kont koszt ten wynosi ok 30% budżetu reklamowego. 

U sprawdzonych naszych Klientów, w wybranych modelach e-commerce jesteśmy gotowi na rozliczenie efektywnościowe  (CPS). Rozliczamy się wyłącznie za ustalony % od wygenerowanej sprzedaży.

Działania na tym etapie:

  • aktualizowanie oferty produktowej
  • aktualizowanie komunikatów reklamowych (np. reklama, rozszerzenia promocji, banery display)
  • optymalizacja kosztów (ciągły proces mający na celu pilnowania wydatkowania w różnych parametrach kampanii)
  • optymalizacja konwersji (ciągły proces maksymalizujący rentowność inwestycji reklamowej)

Brief jest usystematyzowanym szkicem, na podstawie którego możemy określić rodzaj i koszt prac. 

W celu otrzymania konkretniejszej oferty prosimy podać podstawowe informacje w: formularzu wstępnej wyceny kosztów obsługi.

 

Optymalizacja Google Ads

Oferta audytu lub szkolenia

  •  ok 80-200 zł netto za 1h w zależności o złożoności konta lub liczby uczestników szkolenia
Konferencja, szkolenie oraz audyty

Raporty 

Kluczową cechą reklam internetowych jest otrzymywanie na bieżąco wglądu w jej skuteczności. Pozwala na to analiza wielu parametrów. Taki feedback pozwala odpowiednio reagować w zależności od zachowań użytkowników. 

Każdy wydatek na reklamę można na każdym etapie działań sprawdzić. Tworzymy nieodpłatnie w ramach zlecenia dedykowane widoki w Studio Danych, Google Analytics lub Google Ads. Przedstawione dane pozwalają na bieżąco monitorować np. stan wydatkowania, generowanych przychodów (wg. np. płci, regionu, itd.) w atrakcyjnie wizualnej formie lub formie arkuszy kalkulacyjnych Excel.