Polityka Prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Zgodnie z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r:

informujemy, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników a także te w formularzach udostępnionych na stronie online, są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem,
  • dokonania finalizacji ewentualnego zlecenia,
  • wewnętrznym badaniem zainteresowania segmentem usług,
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Klientów
  • obsługi po-sprzedażowej (np. w ramach obsługi gwarancji lub rękojmi)
  • każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek naszej firmy oraz pełnej obsługi handlowej i posprzedażowej. Wszelkie zebrane dane są przechowywane w należyty, bezpieczny sposób. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami chyba, że wcześniej zostaniemy przez użytkownika upoważnieni lub też obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na nas z mocy obowiązującego prawa.

Dane osobowe mogą być użyte przy rejestrowaniu u poszczególnych usługodawców ale związanych wyłącznie z wykonywanym zleceniem przez użytkownika (np. firmom kurierskim lub spedycyjnym).


Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają państwo anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydujecie inaczej (system logowania, formularze, subskrypcje).

W niektórych przypadkach reklamy w sieci reklamowej Google, identyfikacja i związany z nią spersonalizowany dostęp oparte są na "cookies". Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Cookies.

Administracja może prowadzić statystyki odwiedzin na podstawie powszechnych i ogólnych kryteriów identyfikacyjnych operatora internetowego.

Administratorem danych jest właściciel firmy zgodnie z danymi rejestrowymi firmy NIP 6951338948, szczegóły kontaktowe są takie same jak na karcie Kontakt.

Strona oparta jest na systemie Witryny Google. Użyte na stronie obiekty medialne są z przestrzeganiem licencji Creative Commons, z oficjalnych źródeł ogólnodostępnych lub zakupione na licencji komercyjnej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved